Ongrijpbaarheid

'Ik kijk altijd naar het landschap. Daar is een enorme ruimte in te ervaren en een veelheid aan begrenzingen. Rivieren, sloten met verschillende waterniveaus, dijken, spoorlijn, snelweg, kanaal, aquaducten en hoogspanningsmasten. Daar tussenin en daarbuiten: de oneindige beweeglijkheid van water, licht, lucht, natuur, de zee. Elke dag ziet het er anders uit, voor mij is het een weerspiegeling van iets ongrijpbaars dat zeer reëel is. De grenzen vallen weg, de ruimte om mij heen krijgt vorm in mijzelf en wordt immens. Dat proces wordt gecontinueerd als ik op het atelier aan het werk ben. Zo ontstaat er een compleet beeld.'

De schilderijen en tekeningen worden gekenmerkt door een diffuse sfeer in witten, grijzen en tere kleuren, soms met accenten van Oost-Indische inkt. Het werk is ingetogen, subtiel wringend en neigt naar abstractie.

Het werk van Marije Bouman is opgenomen in de collectie van Museum Belvédère, ziekenhuis Tjongerschans, Julia Jan Wouters Stichting, particuliere verzamelaars e.a.